PRIMER CONGRÉS NACIONAL DE SETSS

Tornar a Notícies
Assistents del CLILAB Diagnòstics

Els dies 18 i 19 de maig de 2019, es va celebrar el I Congrés Nacional SETSS i V Jornades Científiques FETTES de Tècnics Superiors Sanitaris a Lloret de Mar amb el títol:

“Prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades hematológicas y oncológicas.”

L’ investigació en el camp de l’oncohematologia en les últimes dècades ha tingut importants avenços en el tractament i la millora de supervivència del pacient. La toxicitat de la quimioteràpia i la necessitat de millorar l’eficàcia i la tolerància a altres tractaments, han fet que contínuament s’investigui el desenvolupament de teràpies dirigides a dianes moleculars, immunoteràpia CART (Chimeric Antigen Receptor T), fàrmacs anti-diana, inhibidors tirosina-cinasa, entre d’altres.

En aquest congrés van assistir nou tècnics de CLILAB DIAGNÒSTICS amb la presentació de vuit treballs (podeu vuere els pòsters clicant sobre el títol):

- Relevancia de la detección del antígeno de Streptococcus pneumoniae en orina (antigenuria) para el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad (NAC). Isabel Parra, Cristina Caldito, Mar Rodriguez

- Comparativa entre el resultado de los productos de degradación de fibrinógeno/fibrina y la cuantificación del Dímero-D. Maribel Lopez, Yolanda Sala, Àngels Busqué, Anna Puiggros

- Estudio de la incidencia de Clamidia y gonococo en las comarcas Garraf, Anoia i Alt Penedès entre 2016 y 2018. Francisco Javier Garrote, Agustina Lobelles.

- Canal WPC Sysmex en el diagnóstico precoz de hemopatías: a propósito de un caso. Verónica Campos, Miriam Ruiz, Laura Puigvi, Maria Teresa Massaro.

- Valores críticos hematológicos avisados des del laboratorio clínico a atención primaria. Carmen Ramirez, Laura Puigvi, Miriam Ruiz, Maria Teresa Massaro.

- Identificación precoz de resistencia extrema en Pseudomones aeruginosa mediante la detección de picos marcadores con espectrometría de masas (MALDI-TOF). Vanesa Ortiz, Emilia Megias, Paula Jara, Raquel Clivillé

- Importancia del laboratorio para la orientación diagnostica del mieloma múltiple IgA. Carmen Ramirez, Judit Pujol, Maria Teresa Massaro.

- Implantación del nuevo circuito de muestras de anatomía patológica entre el bloque quirúrgico y el laboratorio de Igualada. Estela Espejo, Maribel Lopez, M. Àngels Bosch, Jordi Casalots.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL