Renovació tecnològica al CLILAB Diagnòstics

Tornar a Notícies
Nou MALDI ToF

CLILAB Diagnòstics som una empresa que aposta per la millora continua del nostre servei.

Per aconseguir aquest objectiu, una de les eines necessàries és la renovació tecnològica que permet uns resultats més ràpids i fiables. En aquesta línia, i en el marc d’un acord amb un del nostres proveïdors preferents, Beckmann Coulter, des del present mes de juny s’incorporara un segon aparell d’espectrometria de masses (MALDI-ToF) a la nostra central de Vilafranca del Penedès. El primer es va instal·lar a l’any 2015 al nostre laboratori ubicat a l’Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí.

Aquesta segona instal·lació ens permetrà obtenir resultats més acurats a tot tipus de mostres. Especialment rellevant és la millora que suposa en un diagnòstic més ràpid en contexts tan crucials com és el malalt amb sèpsia. Així mateix, suposarà una millora al diagnòstic de microorganismes de lent creixement, como micobacteris i fongs.

Per altra banda, l’aparell d’espectrometria de masses que actualment està en funcionament a l’Hospital Moisés Broggi, serà també renovat per un MALDI-ToF d’última generació.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL