Representació social

En aquest subapartat hi podreu trobar el nombre i cost dels alliberats sindicals del Consorci Laboratori Intercomarcal.

Actualització Anual

Última revisió