CLILAB Diagnòstics es fa càrrec de l’Anatomia Patològica de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Tornar a Notícies

Des del dia 1 d’octubre el CLILAB Diagnòstic es fa càrrec de l’activitat d’Anatomia Patològica de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

En aquest últim any l’activitat d’Anatomia Patològica (AP) del CLILAB Diagnòstics s’ha incrementat significativament ja que, ha passat a fer-se càrrec de l’activitat de dos centres hospitalaris més. En el mes de febrer va assumir l’activitat d’AP de l’Hospital de Sant Boi de Llobregat (Parc Sanitari Sant Joan de Déu) i des del dia 1 d’octubre es fa càrrec de l’activitat d’AP de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Al Servei d’Anatomia Patològica es realitzen diagnòstics d'autòpsies, biòpsies, peces quirúrgiques, citologies generals, citologies cervicovaginals i PAAF (punció-aspiració per agulla fina).

Actualment als centres Sanitaris del Garraf, de l'Alt Penedès, l'Anoia i Sant Boi de Llobregat del CLILAB hi ha patòlegs, citotècnics i tècnics d’anatomia patològica per fer biòpsies peroperatòries, valoració de material de punció, inclusió de les mostres, assistència als comitès de tumors, assessorament clínic i presentació de casos o sessions.

El laboratori central d’Anatomia Patològica està situat al Consorci Sanitari Garraf on es fa tot el processament tècnic de les mostres, així com les tincions habituals, tècniques histoquímiques e immunohistoquímiques necessàries per un correcte diagnòstic.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL